Monday, January 28, 2008

零八

好耐無update..
因為病完,好累,個人好易眼訓,有時間都訓下。
零八年,過左生日,三十五了...未送禮既記得自動自覺.....
今年犯太歲,對上一次年代久遠,無印像了,有無最近犯過既人仕可以同我講下有咩要注意....

anyway,大家新年快樂,炒樓炒股快上唔落