Tuesday, January 23, 2007

的士大佬

半夜三更番屋企,因為屋企响一個小山丘上面,更因為個人懶,所以間中都會打十零廿蚊的番去.

成四點幾,照舊坐番歸,沿路同司機吹水,通常司機大佬都不外乎呻下生意唔好之類,呢位就呻得特別
慘情,原來仲爭一分佢就會比人停牌,手停口停,楂左十幾年車,要轉行無論心理生理既改變都唔係
咁易面對,加上一把年紀,唔係你話轉就有人請,又難怪佢心灰意懶...連屋企人都唔太理解,一個人在外面
就更加難頂。

結果佢停埋架車一邊,我呢個三唔識七既人就做左白小姐聽佢訴心聲...坦白講除左一啲鼓厲既說話同幫趁
佢廿皮之外,我都無咩野可以幫到佢,萍水相逢,唯有祝你好運 ﹣船到橋頭自然直啊強哥。萬事睇開D啦。

Friday, January 12, 2007

零七

新年流流就病...凶兆
由聖誕感冒感到而家,時好時壞.之間又打邊爐又對酒又夜訓又無得訓想好都難.我要放假啊...

電話又壞埋...凶兆
用左唔夠半年,又唔識响了...焗住買過隻...買完又話出"I風"...頂你jobs呢個魔鬼...你做兩日講咪好囉...

病個人又唔願番工,番左工又唔願走...好累...都係訓

雖然過左十幾日,都祝大家新年快樂,新年後都快樂...係咁.